یک بازی ترسناک که واقعن دل میخواد برای بازی کردنش با گرافیکی عالی 

 

 

Windows XP (Home and Professional), SP1 or later like DirectX 9.0c/Windows Vista Processor: Intel Pentium 4 (1.7 + GHz), AMD Athlon 1800 + Memory: 512 Mo XP/Vista 1GB, 3.8GB Hardware Drive Space Video chart: DirectX 9.0c Shader 2.0 dealt with, 128 Mo, Nvidia 6200 or better, ATI Radeon X300 or better Chart sound: DirectX 9.0 Compliant. 

 

http://hotfile.com/dl/17032418/478754c/Manhunt.2-RELOADED.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032521/152aac8/Manhunt.2-RELOADED.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032629/6ccaa41/Manhunt.2-RELOADED.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032746/3772e13/Manhunt.2-RELOADED.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032426/e0f8e62/Manhunt.2-RELOADED.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032513/146c131/Manhunt.2-RELOADED.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032620/25b7ba4/Manhunt.2-RELOADED.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032721/7bdfca4/Manhunt.2-RELOADED.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032841/cc1ffc6/Manhunt.2-RELOADED.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032912/defb680/Manhunt.2-RELOADED.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032421/015dd32/Manhunt.2-RELOADED.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032512/c4e7b41/Manhunt.2-RELOADED.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032610/bdc770f/Manhunt.2-RELOADED.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032738/47a877a/Manhunt.2-RELOADED.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032850/aa00ae9/Manhunt.2-RELOADED.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032925/4362815/Manhunt.2-RELOADED.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/17032985/a5c54f8/Manhunt.2-RELOADED.part17.rar.html